Oferta

ARS Group jest firmą z dużym doświadczeniem w wykonywaniu skomplikowanych robót przebudowy infrastruktury podziemnej. Realizując zadania korzystamy z bogatego parku maszyn budowlanych, specjalistycznego sprzętu technicznego oraz wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

Oferujemy Państwu Wykonanie:

Projektów sieci wod-kan oraz optymalizację dokumentacji projektowej

Budowę sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z budową zbiorników retencyjnych

Budowę sieci podposadzkowych

Przewierty sterowane do średnicy fi 800

Budowę sieci oraz przyłączy wodociągowych socjalno-bytowych, pożarowych oraz tryskaczowych

Budowę sieci i przyłączy gazowych

Roboty ziemne i drogowe oraz najem sprzętu budowlanego