OLCZYK Sp. z o. o. LOKUM 9 Sp.K. z

OLCZYK Sp. z o. o. LOKUM 9 Sp.K. z siedzibą na ul. Krawieckiej 1 lok. 101, 50-148 we Wrocławiu zaświadcza że firma ARS Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ulicy Skotnickiej 53B/4, Kraków 30-394 w terminie od 03.12.2018r. do 05.08.2019 r. wykonała sieć kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Rydlówka/Rzemieślnicza w Krakowie na podstawie Kontraktu Budowlanego NR 42/10/2018/RZE

Nowy Dom Sp. z o. o.

Nowy Dom Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Kamiennej 21, 31-403 Kraków zaświadcza że firma ARS Group Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą przy ulicy Skotnickiej 53B/4 Kraków 30-394, w terminie od 1.10.2017 r. do 15.02.2018 r. wykonała roboty przy budowie sieci wod-kan na budowie osiedla przy ul. Łokietka w Krakowie na podstawie Umowy o Wykonanie Robót Budowlanych nr 019/KR/ŁOK/10/2017/WYK, za kwotę 187.600,00 zł/netto.

Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o. o.

Rejon Utrzymania i Budowy Dróg Sp. z o. o., ul. Christo Botewa 14, 30-798 Kraków zaświadcza, że firma ARS Group Sp. z o. o. Sp. k., ul Skotnicka 53B/4, 30-394 Kraków, wykonała sieć wodociągową DN 300 i DN 150 wraz z przyłączami w ul. Jasnogórskiej w Krakowie, w ramach zadania „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączani w ul. Jasnogórskiej na odcinku od ul. Chełmońskiego do ul Gaik w Krakowie” na podstawie umowy o Wykonanie Robót Budowlanych nr UP/2019/6/RUIBD (2019.006.RUIBUD).